31 de març 2008

Deuschsprachige Filme in der Stadtbibliothek Maó

Der Himmel über Berlin
von Wim Wenders, mit Bruno Ganz

03 de març 2008

Còpia de pel·lícules en DVD (DVD Cloner)Abans de res comprovau que la pel·lícula es vegi, amb el Windows Media o qualsevol altre programa de reproducció. Per copiar una pel·lícula en format DVD es pot utilitzar el programa DVD Cloner, que hi ha instal·lat a l’ordinador del professor i que trobareu a l’escriptori. Inseriu primer el DVD original a la unitat de baix de la torre de l’ordinador (Unitat K). Després obriu DVD Cloner. Seleccionau a la pantalla d’aquest programa la Unitat K, on apareix el nom de la pel·lícula i feu clic a copiar. Llavors esperau que el programa en faci la còpia. Un cop acabada, s’obrirà la unitat de dalt de la torre de l’ordinador, Unitat H. Inseriu-hi, així com indica el programa, el DVD-R verge i feu clic a ok. D’aquesta manera la pel·lícula es copia definitivament al DVD-R verge.

12 de setembre 2007

Còpia de CDs d'àudio (Nero)

Per copiar CDs d'àudio es pot utilitzar el programan Nero, que hi ha instal·lat a l'ordinador. Inceriu el CD original a la unitat de baix de la torre de l'ordinador (Unitat de CD K) i el CD verge a la de dalt (Unitat de CD H). Obriu Nero i "Copiar CD", feu clic a "Copy CD". Un cop s'hagi copiat el CD, apareixerà una finestreta amb la pestanya "done". Feu-hi clic! El CD ja s'ha enregistrat.

22 de juny 2007

Memòria de Coordinació 06-07

L'Aula Multimèdia ha estat oberta al públic, és a dir a l'alumnat de l'EOI de Maó, tant als matriculats oficials com als lliures, devers unes 540 hores durant el curs 06-07. Durant tot aquest temps hi ha hagut a l'aula un/a professor/a de guàrdia per atendre'l. Així mateix, devers la meitat d'aquest còmput horari, unes 270 hores, l'Aula ha estat també a disposició del grups-classe, ja que durant la primera reunió de Coordinació es va decidir que el/la professor/a la pogués utilitzar durant la segona hora lectiva de les seves classes amb l'alumnat. Així mateix l'Aula també ha estat a disposició del professorat perquè hi pogués treballar, perquè hi pogués aprofitar-se dels recursos durant les seves hores dedicades a enllestir les seves activitats acadèmiques.

Servei d'Autoaprenentatge

S'ha intentat dur a terme un registre de l'ús que l'alumnat ha fet de l'Aula Multimèdia. Tot i que aquest registre no pot ser exhaustiu pel fet que el professorat de guàrdia realitza o ha de realitzar al mateix temps altres activitats, es pot estimar que l'Aula ha estat utilitzada aproximadament unes 300 vegades com a centre d'autoaprenentatge. L'alumnat que ha usat amb més asiduïtat l'Aula ha estat el d'anglès, la qual cosa s'explica en part pel major nombre de matriculats, i per cursos de més a menys el de 4t, 5è, 3r, 2n i 1r. Després segueixen els alumnes de 2n i 3r d'Alemany i els alumnes del cicle superior de francès i català. El fet que siguin els alumnes dels cursos superiors els que empren amb més freqüència l'Aula palesa el fet que a mesura que passen els cursos l'alumnat va incorporant els nous mitjans de comunicació al seu l'autoaprenentatge de llengües. D'altra banda això també fa evident que l'alumnat dels cursos del cicle elemental ha d'anar adquirint paulatinament l'hàbit d'ús de les noves tecnologies per a aquest autoaprenentatge. Per últim, entre els múltiples serveis que ofereix l'Aula un dels més utilitzats ha estat el que està relacionat amb les activitats per desenvolupar la capacitat de compresió oral. També se solen fer exercicis de gramàtica i vocabulari i es consulta freqüentment Internet per a la recerca d'informació o per a la realització de projectes online. La franja horària de més presència d'úsuaris és entre les 18.00 i les 20.00.

L'ús dels ordinadors no és l'únic servei que ofereix l'Aula Multimèdia, sinó també el de préstec de pel·lícules en Vídeo o DVD. En aquest sentit l'acitivat de préstec, sobretot de l'Speak Up d'anglès, però també d'Alemany, francès i català, ha estat molt dinàmica durant tot el curs.

El grup-classe
Apart de les activitats lectives fetes a l'aula ordinària, el professorat ha tingut la possibilitat d'utilitzar els recursos de l'Aula Multimèdia amb el grup-classe. La finalitat d'emprar l'Aula durant les hores lectives era crear entre l'alumnat l'hàbit d'utilitzar-ne els recursos de forma autònoma per millorar el seu procés d'aprenentatge lingüístic. Per a aquesta fi, el professorat ha usat l'Aula amb els seus alumnes una cinquena part de l'horari a la seva disposició. Per idiomes i nombre d'alumnes els que més l'han utilitzada han estat respectivament els grups d'anglès, sobretot els grups de 1r, d'alemany el grup de 2n i francès l'alumnat de 3r. A fi que es pugui dur un control cada cop més exhaustius de l'ús que es fa de l'Aula és important dedicar temps i esforços al registre.

19 de juny 2007

Pel·licules en francès

À LA FOLIE PAS DU TOUT/ SÓLO TE TENGO A TI
LES ENFANTS DU MARAIS/LA FORTUNA DE VIVR
HARRY UN AMI QUI VOUS VEUT DU BIEN
ÇA COMMENCE AUJOURD’HUI
LE GOUT DES AUTRES
LE DINER DES CONS
UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE
UN TAXI MAUVE
MARIUS ET JEANNETTE
ROUGE
BLEU
JULES ET JIM
LE RAYON VERT
LAS UVAS DE LA IRA
LE SILENCE DE LA MER
JEAN MOULIN
SANS TOI NI LOI
L’UNE CHANTE, L’AUTRE PAS
LE BONHEUR
CLÉO DE 5 À 7
LES SŒURS FÂCHÉES /LAS HERMANAS ENFADADAS
MR. IBRAHIM Y LAS FLORES DEL CORAN
UN COUPLE ÉPATANT
LES CHORISTES /LOS CHICOS DEL CORO

Pel·lícules en anglès

A INTÉRPRETE
LOS PADRES DE ÉL
EL TREN DE LAS 4.50 DE PADDINGTON
MEET THE PARENTS
THE MISSING POSTMAN
A HAZARD OF HEARTS
WILD AT HEART
AMERICAN CUISINE
BAGDAD CAFÉ
ANNIE HALL
TO KILL A MOCKING BIRD
UNA VIDA POR DELANTE
SECRETOS COMPARTIDOS
UNA VIDA POR DELANTE (repetida)
MATCH POINT
ORGULLO Y PREJUICIO
AEOFLUX
UNA VIDA POR DELANTE (repetida)
BROKEBACK MOUNTAIN
EN LA TINIEBLA